Om Finansiering.priv.no

Grunnen til at vi ønsket å starte et nettsted som omhandler finansiering var ganske enkelt for å bidra med vår kunnskap og erfaring på dette området. I dag finnes det veldig mange villedende nettsider som omhandler finansiering. Vi ønsker å fremstå som en kompetent og sterk videreformdiler av av forbrukslån og andre låneprodukter.